Kat Makris 1: Disorganized Crime

Kat Makris 2: Trueish Crime

Kat Makris 3: Doing Crime

Kat Makris 4: In Crime

Kat Makris 5: Outta Crime

Kat Makris 6: Night Crime

Kat Makris 7: Good Crime